Leczenie uzdrowiskowe NFZ

Leczenie uzdrowiskowe

JAKO KONTYNUACJA LECZENIA SZPITALNEGO
Leczenie uzdrowiskowe jest kontynuacją leczenia szpitalnego lub ambulatoryjnego pacjenta, którego celem jest rehabilitacja, leczenie chorób przewlekłych oraz profilaktyka, przy wykorzystaniu między innymi naturalnych zasobów leczniczych.

Skierowanie na leczenie uzdrowiskowe wystawia lekarz ubezpieczenia zdrowotnego, biorąc pod uwagę aktualny stan zdrowia pacjenta, uwzględniając wskazania lub istniejące przeciwwskazania oraz wpływ leczenia uzdrowiskowego na stan zdrowia pacjenta.

Procedury rehabilitacyjne

Lekarz lub sam pacjent przesyła skierowanie do oddziału wojewódzkiego NFZ - w zamkniętej kopercie, opatrzonej napisem „SKIEROWANIE NA LECZENIE UZDROWISKOWE” (w prawym dolnym rogu koperty).

Rehabilitacja 28 dniowa w szpitalu uzdrowiskowym nie obejmuje zakwaterowania w pokoju jednoosobowym.

Sanatorium "Słowacki" posiada podpisane umowy z oddziałami Narodowego Funduszu Zdrowia w rodzaju LECZNICTWO UZDROWISKOWE w zakresie:
  • Uzdrowiskowego leczenia sanatoryjnego 21 dni
  • Uzdrowiskowa rehabilitacja w szpitalu uzdrowiskowym 28 dni
Sanatorium SŁOWACKI” nie prowadzi rezerwacji pokoi na skierowania oraz nie zapewnia wspólnego zakwaterowania w pokoju 2-osobowym współmałżonkom skierowanym do sanatorium.

Pobyty w warunkach stacjonarnych rozpoczynają się o godzinie 14-tej pierwszego dnia i kończą o godzinie 12-tej ostatniego dnia.

Rehabilitacja 28 dniowa w szpitalu uzdrowiskowy nie obejmuje zakwaterowania w pokoju jednoosobowym.